Disclaimer 


Algemeen 

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.  

Je kan deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen, een reservering te plaatsen of een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar je steeds te laten weten wanneer wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waarvan deze afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. 
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Met uitsluiting van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bovendien kan je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Afwijkingen, wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 
De Kinderplaneet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Beschikbaarheid 

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of aankondiging worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.  

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij De Kinderplaneet of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Kinderplaneet. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Kinderplaneet.

Loading
Loading