Privacybeleid De Kinderplaneet


De Kinderplaneet hecht belang aan je privacy en wenst dan ook inspanningen te leveren om deze te beschermen. De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 of GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) welke in werking is getreden op 25 mei 2018 bevat een aantal bepalingen om bij te dragen tot de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder lichten wij kort toe hoe De Kinderplaneet zich engageert om je gegevens te beschermen.

Identiteit van de gegevensverwerker

Deze website is eigendom van De Kinderplaneet NV
Adres: Baalsebaan 283, 3128 Baal (België)
E-mail: info@dekinderplaneet.be
Telefoon: 016 53 39 41
Ondernemingsnummer: BTW: BE 0419 484 913

Verzamelen van persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelen wij over jou?

De Kinderplaneet verzamelt enkel de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens. Deze kunnen verschillend zijn per situatie. Deze informatie wordt vergaard:

 • Door het gebruik van cookies;
 • Tijdens je registratie en gebruik van de website;
 • Tijdens het aanmaken van een klantenkaart in onze winkel te Baal.
 • Door te solliciteren op een van onze vacatures

Welke gegevens verzamelen we op welk moment?

De verschillende situaties waarbij we informatie verzamelen zijn:

SituatieVerzamelde gegevens

Aanmaken van een account voor de webshop

 • Voornaam
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing
Aanmaken van een account voor de geboortelijstmodule
 • Voornaam
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Bevallingsdatum
 • Voornaam kind
 • Geslacht kind
 • Geboortedatum kind

Aanmaken van een klantenkaart

 • Voornaam
 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

Plaatsen van een bestelling

 • Voornaam
 • Naam
 • Adres
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Verzendadres
 • Facturatieadres
 • Betaalgegevens
 • Bedrijfsgegevens indien van toepassing

Marketingacties / Wedstrijden

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Sollicitatie op een vacature van De Kinderplaneet

 • Naam
 • Voornaam
 • Email
 • Telefoonnummer
 • CV
De CV’s van niet-weerhouden kandidaten worden verwijderd of door de papierversnipperaar gehaald.

Gebruik van Persoonsgegevens

De Kinderplaneet gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor:

Het verbeteren van onze website en dienstverlening
Het verzorgen en verbeteren van onze website en dienstverlening door het verzamelen van niet-persoonsgebonden en anonieme gegevens, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden. Met als rechtsgrond hiervoor zijn de legitieme belangen van De Kinderplaneet om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Het beheer van je account
Het beheer van je account op deze website met het oog op het gebruik van onze website en activiteiten, met als rechtsgrond hiervoor is de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

Nieuwsbrieven, actie en promoties
Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.*

Levering en facturatie
De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Enquêtes en onderzoeken
Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer je de verwerking van persoonsgegevens weigert.

*Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Toegang voor derden

De Kinderplaneet verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Om u goed van dienst te kunnen zijn, kan het soms nodig zijn dat wij je persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

Aan onderaannemers (verwerkers): wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het verzorgen van bepaalde opties op onze website of het leveren van marketingdiensten. Dergelijke ontvangers zullen enkel en alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken . Wanneer wij in bepaalde gevallen toch gebruikmaken van onderaannemers, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd.

Je rechten als klant

Je hebt als klant onderstaande rechten i.v.m. je persoonsgegevens waarover we eventueel mogelijk beschikken.

 • Toegang tot de persoonsgegevens;
 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;
 • Verwijderen van je persoonsgegevens;
 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Voor het corrigeren, vervolledigen of bewerken van je persoonsgegevens, kan je een mail sturen naar marketing@dekinderplaneet.be.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We zullen je persoonsgegevens automatisch bewaren zolang wij dit nodig achten. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn minimaal 10 jaar zijn en dit om tegemoet te komen aan de wettelijke boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Klachten of vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via mail naar marketing@dekinderplaneet.be.

De Kinderplaneet houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 12/05/2021.

Chargement en cours
Chargement en cours